مقایسه فلسفه پشت طراحی جنگو و فلسک

اشتراک‌گذاری

به صورت کلی، جنگو و django-admin تلاش می‌کنند با پیاده‌سازی پیش‌فرض‌هایی که مناسب هستند زندگی توسعه‌دهنده را آسان‌تر کنند. در نتیجه یک توسعه دهنده قادر خواهد بود تا یک اپلیکیشن را در زمان بسیار کمی بالا بیاورد. اما او مجبور است به اکثر پیش‌فرض‌ها بچسبد. البته سفارشی‌سازی ممکن است اما اغلب تغییر پیش‌فرض‌ها نیازمند فهمی درست از اتفاقاتی است که پشت صحنه می‌افتد که می‌تواند وقت‌گیر و نیازمند مهارت باشد.

فلسفه پشت طراحی فلسک کمی متفاوت است. فلسک تنوعی که میان وب اپلیکیشن‌ها وجود دارد را می‌پذیرد و تصمیمات طراحی را به توسعه‌دهنده تحمیل نمی‌کند. جنگو ساخت یک اپلیکیشن که تقریبا مشکل را حل می‌کند را بسیار ساده می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تصمیم آخرین قسمت را خودتان بگیرید اما فلسک ساخت کل وب اپلیکیشن را برای شما ممکن می‌کند. ممکن است برای شروع انرژی بیشتری بگیرد اما زمانی که قلقش دستتان آمد، آسمان محدودیت شماست. حتی اگر اپلیکیشن شما فقط کمی نسبت به اکثر دیگر اپلیکیشن‌ها روی وب متفاوت باشد.

منبع:‌https://flask-admin.readthedocs.io/en/latest/advanced/

اشتراک‌گذاری